Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình…

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).
+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
+ Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);
+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân 

2. Số lượng hồ sơ:

+ 01 bộ.
+ 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

+ Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của chủ doanh nghiệp.
+ Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh.
4. Quy trình thực hiện:
Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết như nêu trên.
Bước 2: Công ty chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an.
Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận mẫu dấu/ Dấu pháp nhân.

5. Thủ tục sau khi thành lập Doanh Nghiệp tư nhân:

+ Khai báo hồ sơ ban đầu.
+ Đăng bố cáo thành lập Doanh Nghiệp tư nhân.
+ Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân.
+ Thông báo với cơ quan thuế.
+ In hóa đơn + thông báo phát hành hóa đơn
+ Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm.
+ Quyết toán thuế cuối năm.