Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

Thủ tục giải thể công ty thường rất phức tạp và dễ phát sinh nhiều vấn đề. Vì vậy, lựa chọn dịch vụ giải thể doanh nghiệp sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, chi phí và tránh được nhiều vấn đề pháp lý do hồ sơ, thủ tục chưa chính xác.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả hoặc gặp các vấn đề khác, doanh nghiệp có quyền lựa chọn thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hoặc thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Hiện nay, hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại điều 202 Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều 208 Luật Doanh Nghiệp 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

Thủ tục giải thể doanh nghiệp thường có độ phức tạp cao. Doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán hết các khoản nợ (nợ lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, nợ thuế, các khoản nợ khác,…), thanh lý hết các tài sản và hoàn thành nghĩa vụ thuế,… thì mới có thể hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp kéo dài từ 4 – 6 tháng hoặc hơn.

Các trường hợp có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp

Đối với trường hợp “giải thể tự nguyện”, công ty có thể tiến hành giải thể trong các trường hợp sau:

 • Không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh
 • Không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong vòng 6 tháng, mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty và không có quyết định gia hạn.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Lưu ý: Trước khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,… (nếu có).

Hiện nay, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo các bước sau:

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Doanh nghiệp phải tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể.

Quyết định này phải được sự thông qua của chủ doanh nghiệp/ chủ sở hữu / Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến giải thể.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp phải nộp thông báo (kèm quyết định, biên bản họp) đến:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;
 • Cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;
 • Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán, chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;
 • Gửi quyết định giải thể, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.
 • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 3: Xác nhận nghĩa vụ thuế tại cơ quan Hải quan

Doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ Hải quan của doanh nghiệp.

Bước 4: Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan Thuế

Thủ tục giải thế doanh nghiệp (chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với Cơ quan Thuế được xem là bước phức tạp nhất. Hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế là bạn đã hoàn thành đến 90% thủ tục giải thể rồi. Sau khi thông báo quyết định giải thể (kèm quyết định, biên bản họp) với Cơ quan Thuế ở Bước 2, bạn sẽ nhận được thông báo và cập nhật trạng thái MST trên hệ thống là “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST”.

Đến đây, bạn phải làm hồ sơ quyết toán thuế và giải trình với cơ quan thuế (khi cần) để hoàn tất thủ tục đóng MST.

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Tham khảo trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại đây.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh

Đây là bước cuối cùng. Bạn chỉ cần nộp đầy đủ hồ sơ giải thể đến Cơ quan Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư thì được xem là đã giải thể hoàn tất.

Hồ sơ giải thể gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định giải thể;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AZ CẦN THƠ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AZ CẦN THƠ cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Đồng thời, giúp giải quyết các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ giải thể.

 

Bảng giá dịch vụ làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AZ CẦN THƠ  từ 2.000.000 VND – 4.000.000 VND

Dịch vụ: Hồ sơ giải thể 2,000,000 – 4,000,000 đ

Phí dịch vụ giải thể phụ thuộc vào hồ sơ chi tiết của từng doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với DỊCH VỤ KẾ TOÁN AZ CẦN THƠ để được tư vấn và có mức giá cụ thể.