Dịch vụ làm báo cáo tài chính Cần Thơ

Dịch vụ lập Báo cáo tài chính cuối năm của Trung Tâm Dịch vụ kế toán Cần Thơ đã và đang là giải pháp được hàng trăm doanh nghiệp lựa chọn.

Thuê dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm của chúng tôi doanh nghiệp được đảm bảo:

– An toàn, uy tín, chuyên nghiệp đặt lên hàng đầu.
– Làm việc trực tiếp bởi các kế toán trưởng có ít nhất 8 năm kinh nghiệm.
– Trực tiếp làm việc và giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.
– Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có sai sót.
– Đảm bảo tối đa lợi ích cho doanh nghiệp.

Khi thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, lợi ích của Doanh nghiệp :

– Kiểm tra, rà soát tờ khai thuế hàng tháng, điều chỉnh các sai sót về hóa đơn.
– Hoàn thiện và phân loại các chứng từ
– Tìm ra và khắc phục các tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước.
– Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.
– Thông báo kịp thời cho doanh nghiệp các vấn đề về hàng tồn kho, chi phí, công nợ.
– Tư vấn các luật định, chính sách thuế và các vấn đề xử phạt cho doanh nghiệp.
– Hoàn tất với in sổ sách, chứng từ và làm các thủ tục bàn giao cho doanh nghiệp.

Giá, chi phí thuê Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm:

– Chỉ từ 500.000đ/ tháng. Căn cứ tình hình doanh nghiêp: quy mô, loại hình, lĩnh vực hoạt động, số hóa đơn chứng từ, yêu cầu của Doanh nghiệp…chúng tôi sẽ có báo giá riêng.
Website: www.dichvuketoancantho.org