Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình… TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1. Hồ sơ đăng ký kinhXem thêm