Dịch vụ thành lập công ty cổ phần năm 2020

Lưu ý: Công ty cổ phần là công ty có vốn góp từ ít nhất 3 thành viên đủ tư cách pháp nhân trở lên. DVKT Cần Thơ sẽ liệt kê tất cả chi phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần ở bài viết này. Tổng phí dịch vụ thành lập công tyXem thêm

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty TNHH 2020

Có 2 loại hình công ty tnhh bao gồm: công ty tnhh 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Tùy vào yêu cầu, mục đích kinh doanh của từng khách hàng,DVKT Cần Thơ sẽ tư vấn bạn nên thành lập công ty tnhh loại hình nào. Có 3 cách chọn loạiXem thêm